Dây kẽm gai

 

-    Vật liệu: dây mạ kẽm nhúng nóng, điện phân, phủ nhựa PVC ….
-    Đặc điểm: bện chặt, chắc, mỹ quan.
-    Công dụng: dùng làm vòng bảo hộ trong các ngành công ngông nghiệp….. phù hợp cho mọi mục đích sử dụng.
Send Email to us

PHẨM MÔ TẢ

 

-    Vật liệu: dây mạ kẽm nhúng nóng, điện phân, phủ nhựa PVC ….
-    Đặc điểm: bện chặt, chắc, mỹ quan.
-    Công dụng: dùng làm vòng bảo hộ trong các ngành công ngông nghiệp….. phù hợp cho mọi mục đích sử dụng.

Yêu cầu đề nghị