LIÊN HỆ

Cho chúng tôi một e - Mail

CÔNG TY TNHH CỬU CHÂU

Công ty TNHH CỬU CHÂU

Địa chỉ : 53 Phùng Hưng, phường 13, Quận 5 , TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại : 028 38557603

Fax : 028 38557604

Liên Hệ : Chị San: 0909006805 - 0932698098 (Tiếng Việt)

WANG LA JIU 0838933888 (Tiếng Trung Hoa)

ZHANG JUN 0932532288 (Tiếng Trung Hoa)

Chị Gia 0932581222 - Mail: sales@luoithep.vn

Chị Mỹ Quân 0932030393 - Mail: luoithep.vn@gmail.com

Anh Quang 0932591222 - Mail: info@luoithep.vn